Lid worden


Voedselbank Noordenveld-Leek

14-12-2016

Mevrouw. Mijne Heren,

Graag wil ik uw aandacht vragen voor een sponsoractie van de voedselbank Noordenveld-Leek.
Alvorens nader in te gaan op het doel van deze brief, willen wij kort iets over de Voedselbank Noordenveld-Leek vertellen.
De Voedselbank Noordenveld-Leek werkt in de gemeenten Noordenveld en Leek en
verstrekt ieder twee weken een voedselpakket aan personen die volgens vastgestelde landelijke normen gescreend zijn op een minimum besteedbaar maandbedrag.

In de gemeente Noordenveld bestaat al geruime tijd een sponsoractie en in de gemeente Leek willen we dit ook van de grond zien te krijgen. Daarom heeft deze actie betrekking op de Gemeente Leek.
Organisatorisch is er in de Gemeente Leek een uitgiftepunt van de voedselbank en dit uitgiftepunt wordt aangestuurd door een kernteam.
Op 28 augustus 2015 heeft de Voedselbank Noordenveld-Leek het certificaat 'Voedselveiligheid' ontvangen, een certificaat dat onder auspiciën van Voedselbanken Nederland wordt verzorgd. Daarmee voldoet de Voedselbank Noordenveld-Leek aan de criteria die hiervoor benodigd zijn. Om dit certificaat te verkrijgen waren verschillende investeringen in lampen, stellingen, koelapparatuur en boxen noodzakelijk. De jaarlijkse exploitatiekosten van de Voedselbank Noordenveld-Leek bedragen ongeveer € 23.000, -.

De Stichting Voedselbank Noordenveld-Leek functioneert geheel door de inzet van vrijwilligers. De kosten bestaan vrijwel geheel uit huur, energie en vervoer.
We willen u vragen om sponsor van de Voedselbank Noordenveld-Leek te worden.
Hierbij kan ik aangeven dat wij door de belastingdienst als ANBI zijn aangemerkt.

Onderaan staat een deelnameformulier; u kunt deze printen en retour zenden aan:
Kanaalstraat 68a, 9301 LT Roden

Wij hopen op uw deelname,

Met vriendelijke groet,
Namens het kernteam Leek van de Voedselbank Noordenveld-Leek,
J. Wilken, alg. coördinator
C.P.W. Beijen, vz. kernteam

Deelnameformulier voedselbank


Deel dit bericht

Meer