Lid worden


Informatiebijeenkomst werkgevers

6-2-2013
Op vrijdag 15 februari organiseert Quality Coaching een interessante informatiebijeenkomst voor alle regionale werkgevers. Het onderwerp is “werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”. Op dit moment is de verplichte Quotumregeling of Social Return on Investment (SROI) een actueel onderwerp. Tijdens de bijeenkomst worden werkgevers geïnformeerd hoe ze hier hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast wordt uiteen gezet welke wegen een werkgever het beste kan bewandelen om geschikte werknemers te vinden en welke subsidiemogelijkheden er zijn. Tot slot zullen de resultaten worden gepresenteerd van het onderzoek “Kansen voor Kansarmen”. In het kader van dit onderzoek hebben 633 noordelijke bedrijven een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Hieraan hebben ook MKB bedrijven in Leek en omgeving mee gedaan. De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 februari in Sportcentrum Leek, van 15.00 uur tot 17.30 uur.

Deel dit bericht

Meer