Lid worden


Kansen voor MKB in het project Bio-economie!

22-2-2016
        Onlangs is het INTERREG V A project Bio-economie in de Non-Food sector van start gegaan. Aan dit project kan het MKB uit het Nederlands-Duitse grensgebied deelnemen (dus ook bedrijven uit Leek). Het project is bedoeld voor ondernemers die op het gebied van de Bio-economie innovatieve ideeën grensoverschrijdend willen realiseren. Wij willen u vragen om de bedrijven in uw netwerk te attenderen op de mogelijkheden van deelname aan dit project.   Het project Bio-economie in de non-food sector heeft als doel om grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven en kennisinstellingen in de bio-economie te bevorderen. In het project gaat het om het bevorderen van coproductie en duurzame samenwerking langs de gehele productieketen.   Naast het bevorderen van een netwerk en een groene grensoverschrijdende productiestructuur heeft het project de volgende innovatiedoelen: - Optimalisering van processen die een innovatief en efficiënt gebruik van reststoffen uit landbouw, tuinbouw en industrie en landschap mogelijk maken. Het gaat daarbij met name om een systematische integratie van reststoffen die tot dusver waren uitgesloten van hergebruik. - Ontwikkeling en optimalisering van nieuwe materialen en compounds. - Uitvoering en intensivering van de cascadering; hoogwaardiger gebruik van biomassa. - Vorming van nieuwe afzetkanalen voor reststoffen uit de landbouw en food industry. - Onderzoek en ontwikkeling van gespecialiseerde toepassingen voor het mkb. - Uitbreiding van de netwerken en optimaliseren van de kennistransfer tussen de sectoren chemie en agri. - Aandacht voor en integratie van maatschappelijk-sociale aspecten. - Versterken maatschappelijk acceptatie van Biobased Economy.   Doelgroep: Alle bedrijven in de waardeketen: van de productie van gewassen en bedrijven die het materiaal aanleveren (bijv. reststoffen uit de landbouw, tuinbouw, food industry, chemie enz) en de verwerking van deze materialen tot producten of tussenproducten die verder verwerkt kunnen worden ( bijv. natuurvezelversterkte kunststoffen). Tot de doelgroep behoren ook bedrijven die deze uitgangsmaterialen gebruiken voor het maken van nieuwe, innovatieve producten met gebruikmaking van diverse procedés (bijv. 3D-printen, microspuitgieten, pultrusion enz).   Het project wil met name MKB in de gelegenheid stellen om werkzaamheden te verrichten en innovaties te ontwikkelen die anders vanwege beperkte financiële middelen niet haalbaar zouden zijn. Onderdeel daarvan is ook een voor een dergelijk project noodzakelijke samenwerking met kennisinstellingen en hogescholen die de hiervoor benodigde know-how meebrengen en op die manier die kennis naar de bedrijven kunnen brengen.   De volgende instrumenten worden aangeboden: - haalbaarheidsstudies: studies naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van biobased producten - ketenontwikkeling: het creëren van nieuwe waardeketens en/of het verbeteren van processen en samenwerking in bestaande waardeketens. - kennistransferprojecten: projecten tussen kennisinstellingen en bedrijven gericht op de kennistransfer van kennisinstellingen naar de markt. Het instrument is bedoeld voor (startende) bedrijven met nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie.   In de bijlage stuur ik u het Quickscan formulier, waarin de ondernemer het voorstel kort kan toelichten. Aan de hand van dit formulier zal er een bespreking plaatsvinden met het projectmanagement, om te beoordelen of het idee in het kader van het project past. De deelname criteria worden eveneens bijgevoegd.   Verdere informatie kunt u vinden op www.bioeco-edr.eu Deelnamecriteria Quick Scan formulier  

Deel dit bericht

Meer