Lid worden

Ondernemersvereniging Westerkwartier

Wij zijn Ondernemersvereniging Westerkwartier, ook wel ‘OVW’. In 1983 zijn wij als Bedrijvenvereniging Leek gestart om ons sterk te maken voor de belangen van het bedrijfsleven in de regio Leek. Vanwege de gemeentelijke herindeling in 2019 hebben wij besloten om verder te gaan als Ondernemersvereniging Westerkwartier.  Wij richten ons op alle ondernemers in de regio, van grote bedrijven tot ZZP’ers.

Van kennissen tot kennis

Onder het motto “van kennissen tot kennis” nodigen we alle ondernemers in het Westerkwartier uit zich bij ons aan te sluiten. Een bedrijf kan lid worden als het een geregistreerde vestiging heeft in de Gemeente Westerkwartier. Ondernemersvereniging Westerkwartier richt zich op alle ondernemingen.


Missie

Door middel van gezamenlijke activiteiten verbindt Ondernemersvereniging Westerkwartier ondernemers in de regio tot een hechte, sterke eenheid. Ondernemersvereniging Westerkwartier is de collectieve belangenbehartiger van deze ondernemers en vormt zo een krachtige gesprekspartner van verschillende instanties, waaronder de Gemeente Westerkwartier en de Provincie Groningen. 

Visie

Van kennissen tot kennis. Ondernemersvereniging Westerkwartier wil ondernemers uit het Westerkwartier ondersteunen in het verstevigen van de onderlinge banden. Bovendien wil Ondernemersvereniging Westerkwartier zich inzetten voor een ontspannen manier om een netwerk op te bouwen en ervaringen uit te wisselen. Vanuit deze natuurlijke samenwerking is Ondernemersvereniging Westerkwartier een invloedrijke speler in onze regio en weet het significante voordelen voor haar leden te behalen.


Het bestuur


Voorzitter
J. Van der Laan

Penningmeester 
(Tijdelijk) S. Drost

Ledenbeheer/contact
W. Boonstra

Activiteiten/website
P. Veenstra

Algemeen bestuur
T. Van der Laan

Algemeen bestuur
T. Arends