Lid worden


Enquête OVL

7-11-2016
      De bijdrage die de ondernemers in de gemeente Leek via de OZB - opslag ( niet – woningen) betalen, komt weer aan hen ten goede via activiteiten waarvoor het Ondernemers Fonds Van Leek middelen beschikbaar stelt. Alle Leekster ondernemers en NON Profit instellingen kunnen via hun vereniging, via andere samenwerkingsverbanden of platforms, bij het fonds aanvragen indienen voor gezamenlijke activiteiten. Als individueel bedrijf is het niet mogelijk een bijdrage van OVL te ontvangen. Het gaat om gezamenlijke projecten.   Om nog meer gezamenlijke projecten te stimuleren heeft het Ondernemersfonds van Leek opdracht gegeven voor een grootschalige enquête. In deze enquête worden onderwerpen aan de orde gebracht die mee kunnen helpen aan het stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen voor en door ondernemers. Plannen op het gebied van promotie van bedrijvenlocaties of centrumgebieden, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, mobiliteit, collectieve activiteiten, een gunstig ondernemersklimaat en veiligheid. Kortom: plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente.   Ondernemers in Leek worden hierbij uitgenodigd om mee te doen aan de enquête. Invullen kan op de website van het OVL. www.ondernemersfondsvanleek.nl.   Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten   Als de reacties op de enquêtes binnen zijn, wordt er gekeken waar de overeenkomsten liggen bij de verschillende deelnemers. Vervolgens worden de ondernemers met een vergelijkbare visie op de betreffende onderwerpen met elkaar in contact gebracht. De achterliggende gedachte is hierbij dat een plan aanzienlijk  beter van de grond komt op het moment dat meerdere partijen hierover enthousiast zijn.        

Deel dit bericht

Meer